Vraag en antwoord

Wat is de missie van de St. Joseph’s Indianen School?

Sinds 1927 zet de St. Joseph’s Indianen School zich in voor de zorg voor en opvoeding van de jonge inheemse bevolking van Amerika. De missie van de school is om primaire zorg te bieden aan de kinderen (voedsel, kleding en medische hulpverlening) en te zorgen voor de mentale, emotionele en educatieve ontwikkeling van elk kind, waarbij we hun cultuur en tradities respecteren. Momenteel worden de inheemse Amerikanen geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: om ook andere indiaanse kinderen en volwassenen uit de drie omringende reservaten te kunnen begeleiden, moet de campus worden uitgebreid.

 

Is de St. Joseph’s Indianen School een geaccrediteerde organisatie?

Ja, we zijn onder andere geaccrediteerd door de volgende instellingen:

 • Council on Accreditation of Services for Families and Children, Inc. (Raad voor de Accreditatie van Diensten voor Gezinnen en Kinderen)
 • South Dakota Department of Education (Ministerie van Onderwijs, South Dakota)
 • Lid van de Coalition for Residential Educators (lerarenvereniging van South Dakota)

 

Behoort de St. Joseph’s Indianen School tot de katholieke kerk?

Ja, de St. Joseph’s Indianen School behoort tot en wordt beheerd door de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus.

 

Wie bestuurt de St. Joseph’s Indianen School?

Onze vorige directeur was pater Stephen Huffstetter, SCJ. Maar omdat pater Huffstetter, SCJ, de taken van de nieuwe Provinciaal Overste van de Amerikaanse Provincie van de Heilige Hartpriesters overneemt, zal kapelaan J. Anthony Kluckman van de St. Joseph’s Indianen School toezicht houden op de taken binnen de school, totdat er een nieuwe voorzitter is benoemd. In de loop van onze geschiedenis is het bestuur altijd in handen geweest van een lid van de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus (Priests of the Sacred Heart, SCJ).

 

Waarom heeft St. Joseph’s geen donatiezegel (Spendensiegel) van het Duits Centraal Instituut voor Sociale Zaken (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen, DZI)?

Dit is vrijwillig en vereist erg veel inzet. Net als de overgrote meerderheid van de fondsenwervende organisaties in Duitsland hebben we momenteel geen DZI-keurmerk. We hebben het ook nog niet aangevraagd. Wij onderschrijven echter het belang van de DZI-normen en het is onze ambitie om dit keurmerk in de nabije toekomst te verkrijgen.

 

Waarom stuurt St. Joseph’s zoveel brieven naar donateurs?

Het is helemaal niet eenvoudig om met brieven fondsen te werven ter financiering van bepaalde programma’s. De reactietijd is langer en het donatiebedrag is lager dan bij veel andere vormen van fondsenwerving. We proberen het aantal verstuurde fondsenwervingsbrieven af te stemmen op de benodigde financiering van onze hulpprogramma’s. Als u meer of minder brieven wilt ontvangen, laat het ons dan gerust weten en wij zullen uw wensen respecteren.

 

Waarom verstuurt St. Joseph’s kleine geschenken als bijlage in de fondsenwervingsbrief?

Niet alle brieven gaan gepaard met geschenken, maar veel donateurs vinden het leuk om dit soort cadeautjes te ontvangen. Ze dragen bij aan de communicatie over onze taken en daarmee ook aan de financiering van onze programma’s en diensten. Misschien bent u verbaasd, maar fondsenwervingsbrieven met een cadeautje blijken meestal effectiever te zijn dan brieven zonder!

 

Ontvangt de St. Joseph’s Indianen School overheidssubsidie?

Onze school ontvangt overheidssteun voor de kantine ten behoeve van de lunch en voor de huiswerkbegeleiding van hulpbehoevende leerlingen. Hoewel de school geen verdere, regelmatige subsidies uit federale fondsen krijgt, ontvangen wij op kleine schaal buitengewone subsidies voor specifieke projecten. Particuliere donaties zijn onze belangrijkste bron van inkomsten.

 

Waar komen de financiële middelen van de St. Joseph’s Indianen School vandaan?

Het zijn individuen en vrienden zoals u die de financiële steun aan en de begeleiding van de Lakota-kinderen mogelijk maken. Om dit te garanderen versturen wij jaarlijks wereldwijd meer dan 30 miljoen brieven.

 

Wie financiert het onderwijsaanbod voor de leerlingen op St. Joseph’s?

Wij vragen van de families geen financiële bijdrage. Alle behoeften van de kinderen – onderdak, kleding, medische zorg en onderwijs – worden gedekt door de ruimhartige steun van mensen zoals u.

 

Biedt de St. Joseph’s Indianen School beurzen aan voor leerlingen die de school succesvol hebben afgerond?

Het Schoolhulpfonds van de St. Joseph’s Indianen School werd door de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus opgericht om jongeren te helpen die de lagere of middelbare school hebben voltooid. Beurzen voor de financiering van een opleiding worden toegekend aan leerlingen die aan een ambachtelijke of technische beroepsopleiding beginnen. Ze worden rechtstreeks aan de onderwijsinstelling betaald. De beurzen worden berekend op basis van de financiële behoefte en de schoolprestaties.

 

Waar gaan de Lakota-kinderen naartoe die niet op St. Joseph’s worden opgevangen?

Wij plaatsen hen in andere lokale instellingen. Op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger kunnen ook scholen in de buurt van de woonplaats bijstand verlenen.

 

Welke educatieve ondersteuning krijgen de kinderen nog meer?

Sommige van onze jonge bewoners hebben te kampen met onvoldoende taalvaardigheid, moeilijkheden met leren of emotionele stress. Zij profiteren van onze sociale en psychologische begeleiding. Deze steun wordt geboden door familieadviseurs, een kinderpsycholoog, een logopedist en een zogenaamde remedial teacher. Dit gebeurt in een opvanghuis, waar de kinderen worden geholpen bij het oplossen van hun schoolproblemen.

 

Wat is het centrum van de heilige cirkel Tiyospaye?

Het centrum van de heilige cirkel Tiyospaye is een ruimte waar onze Lakota-leerlingen tijd kunnen doorbrengen met hun familie. In dit centrum bieden wij een accommodatie voor een kort verblijf voor familiebezoek en diverse sociale en psychologische diensten. Hier vinden ook bijeenkomsten van oud-leerlingen plaats.

 

Waar worden de kinderen – indien nodig – medisch verzorgd?

De kinderen worden behandeld in ons medisch centrum, waar we een parttime arts en twee fulltime verpleegkundigen hebben. Daarnaast zijn alle pedagogische medewerkers op de St. Joseph’s Indianen School opgeleid om met kinderen te werken en kunnen ze kleine gezondheidsproblemen behandelen. Tevens hebben ze EHBO-cursussen gevolgd en zijn ze geschoold om ingeval van nood te kunnen reanimeren.

 

Wat doen de kinderen als ze geen les hebben?

Wij hebben een gevarieerd aanbod aan mogelijkheden om individueel of in teamverband te sporten: zwemmen, basketbal, volleybal, voetbal en hardlopen. Het recreatiecentrum heeft een sporthal, een speelzaal en een zwembad. Jongeren kunnen gebruikmaken van een indoorbaan om te skaten. Binnen de gezinsgroepen zijn er extra spelletjes en zijn er bijvoorbeeld fietsen en Rollerblades en nog veel meer.

 

Wat doen de kinderen binnen een gezinsgroep?

De kinderen nemen deel aan het dagelijkse leven van de gezinsgroep. Ze moeten allemaal een aantal gemeenschappelijke taken uitvoeren: het huis schoonmaken, koken, de tafel dekken en afruimen, de afwas doen, de was doen en helpen om binnen het huishoudelijk budget te blijven. Elke gemeenschap komt regelmatig bijeen om te praten over het gezinsleven. De kinderen wordt geleerd hun klasgenoten te respecteren en voor hun persoonlijke hygiëne te zorgen.

 

Krijgen alle kinderen een religieuze opvoeding op St. Joseph’s?

Ja. Christelijke waarden zijn een integraal onderdeel van onze educatieve programma’s. De kinderen hebben de mogelijkheid om de kerkelijke feesten van hun geloof te bezoeken. De katholieke vieringen vinden plaats op de campus. De kinderen krijgen regelmatig godsdienstonderwijs en een voltijds kapelaan ondersteunt hen bij hun spirituele reis.

 

Wat is de ethische of religieuze gezindheid van de kinderen op deze school?

Alle kinderen die wij op de St. Joseph’s Indianen School begeleiden zijn van indiaanse afkomst. Zij behoren tot verschillende godsdiensten (katholiek, protestant (episcopale kerk), traditionele Lakota-religie of een andere religie). Meer dan 50% van de kinderen is katholiek, 40% is aanhanger van de protestantse episcopale kerk en 10% hangt een andere religie aan.

 

Wie bepaalt wanneer een kind klaar is om de St. Joseph’s Indianen School te verlaten?

De beslissing wordt genomen door een team bestaande uit medewerkers van St. Joseph’s, de ouders of voogden van het kind, de betrokken overheidsorganisatie en het kind zelf. In alle gevallen staan welzijn en veiligheid van het kind voorop.

 

Hoe lang blijft een kind gewoonlijk op de St. Joseph’s Indianen School?

De gemiddelde duur van het verblijf van een leerling op de basisschool is drieënhalf jaar.

 

Waar gaan de kinderen naar school?

De jongsten zitten op de St. Joseph’s basisschool, die zich op de campus bevindt. Oudere kinderen gaan naar openbare middelbare scholen (college, high school) in Chamberlain.

 

Waar komen de kinderen die op de St. Joseph’s Indianen School zitten vandaan?

Het merendeel van de kinderen komt uit vijf indianenreservaten in South Dakota: Crow Creek, Lower Brule, Cheyenne River, Rosebud en Pine Ridge. Wij begeleiden ook kinderen uit andere Amerikaanse staten. Sommigen staan onder toezicht van de overheid of staan onder de voogdij van hun stamgemeenschap of zijn aan ons toegewezen op grond van een rechterlijke beslissing.

 

Waar precies ligt de St. Joseph’s Indianen School?

U vindt ons in het zuidelijke deel van South Dakota, in het gebied rond de stad Chamberlain. Volg de highway 90 langs de Missouri. Onze campus ligt aan de oostelijke oever van de Missouri-rivier in de schaduw van grote iepen, populieren en in de buurt van een kaasmakerij. Het is een ideale en rustige locatie voor de kinderen en jongeren die wij opvangen.

 

Hoe worden de kinderen verzorgd?

Oorspronkelijk was de St. Joseph’s Indianen School een kostschool, net als alle andere scholen voor indianenkinderen. Sinds 1982 leven de kinderen in zogenaamde gezinsgroepen, die hun een stabiele thuissituatie bieden. Onze 20 gezinsgroepen zorgen voor maximaal 12 tot 13 kinderen. Geschoolde pedagogen zijn verantwoordelijk voor de kinderopvang, voor de sociale integratie en de ontwikkeling van de vaardigheden van elke individuele bewoner. Ze letten erop wat het best past bij de materiële, psychologische en spirituele behoeften van de bewoners. De opleiding en scholing van onze medewerkers maken deel uit van het programma. Het werk met de kinderen wordt regelmatig geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat zij de best mogelijke zorg krijgen.

 

Wat is er zoal te zien tijdens een bezoek aan de St. Joseph’s Indianen School?

Het museum en cultureel centrum Akta Lakota op onze campus is het hele jaar geopend.

Openingstijden:
In de zomer geopend van 8.00 tot 18.00 uur (maandag t/m zaterdag) en op zondag van 9.00 tot 17.00 uur. Vanaf de eerste maandag in september is het museum geopend van 8.00 tot 17.00 uur (maandag t/m vrijdag) [Central Standard Time].

 • Campusbezoeken met gids (inclusief museumbezoek).
 • De kapel Onze Lieve Vrouw van de Sioux met indiaanse kunstnijverheid, prachtige ramen, wandtapijten en de indiaanse Christus van Oscar Howe, een beroemde kunstenaar van de Crow Creek Sioux. Hier ziet u een getrouwe afspiegeling van het rijke erfgoed van de Lakota-gemeenschap dat specifiek is gewijd aan de St. Joseph’s Indianen School.
 • Het grote orgel van de parochie St. Aloysius in Milwaukee, Wisconsin, werd in 1997 geschonken en in gebruik genomen.

 

Hoe kunnen pakketten worden verzonden naar de St. Joseph’s Indianen School?

Ons postadres is: St. Joseph’s Indianen School, 1301 N Main St., PO Box 89, Chamberlain SD 57325, USA.

 

Kan ik vrijwilligerswerk doen in de St. Joseph’s Indianen School?

Nee. Door de voorschriften van de verzekeringen en de verplichting om de kwalificaties van onze begeleiders officieel te laten erkennen, is het aantal vrijwilligers op de campus sterk afgenomen. Dergelijke bepalingen hebben het inzetten van vrijwilligers in het algemeen steeds moeilijker gemaakt en dat geldt versterkt voor organisaties zoals wijzelf, die 24 uur per dag voor de kinderen zorgen die aan hen zijn toevertrouwd.

 

Welke sociale hulpprogramma’s zijn er?

Naast accommodatie in gezinsgroepen hebben wij speciale aanbiedingen voor Lakota-kinderen uit gebroken of disfunctionele gezinnen:

 • Ondersteuning van projecten en taken binnen de vijf reservaten in South Dakota
 • Begeleiding van jonge Lakota tijdens hun opleiding
 • Bescherming van mishandelde vrouwen
 • Sociale en psychologische hulpverlening
 • Opzetten van tweedehandswinkels
 • Organisatie van een mobiele bibliotheek

 

Hebben de scholieren penvrienden?

Ja, maar deze activiteit zit nog in de projectfase. Op dit moment zijn onze jongere kostschoolleerlingen niet echt in staat om vaste penvrienden te maken.

 

Wie heeft de voogdij over deze kinderen?

De personen (ouders, familie, voogd of een door een gerechtelijke instantie aangewezen persoon) die het kind door ons laten begeleiden, blijven wettelijke voogd. Sommige kinderen worden op last van de rechter op de St. Joseph’s Indianen School geplaatst.

 

Hoe oud zijn de kinderen op het moment van plaatsing?

Onze jongere bewoners zijn 6 jaar oud en zitten in groep 3. Wij runnen onze eigen basisschool. Daarna gaan de kinderen naar de middelbare scholen in Chamberlain.

 

Is er een wachtlijst voor de St. Joseph’s Indianen School?

Ja. Vrije plekken zijn altijd snel weer bezet.

 

Worden er kinderen afgewezen?

Helaas wel. We kunnen geen kinderen aannemen die permanente begeleiding nodig hebben. In een verhouding van één volwassene op maximaal zes kinderen zou dat de begeleiders te veel belasten. Wij accepteren ook geen kinderen die in een stabiel gezin opgroeien en onze hulp niet nodig hebben.

Volgens welke criteria worden kinderen toegelaten tot de St. Joseph’s Indianen School?

Een gezinsbegeleider praat met elk kind in zijn gezin en bepaalt vervolgens het schoolniveau en de leervaardigheid. Kinderen worden opgenomen op basis van hun behoefte aan institutionele zorg, met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogden.

 

Hoe beschermt de St. Joseph’s Indianen School het cultureel erfgoed van de Lakota?

Wij brengen de Lakota-kinderen op verschillende manieren in contact met hun culturele erfgoed:

 • door in onze school de taal, de cultuur en de tradities van de Lakota te onderwijzen;
 • met een vereniging die tot taak heeft dansen en traditionele liederen van de inheemse bevolking te onderwijzen en het begrip daarvoor te bevorderen;
 • door de jaarlijkse Powwow op de campus – door Lakota-specialisten;
 • door cultuur in onze vakgroep;
 • door het museum en cultureel centrum Akta Lakota;
 • door adviezen en aanbevelingen van de stamoudsten van de Lakota.

 

Hoeveel Lakota-kinderen zijn er ondergebracht in de gezinsgroepen van St. Joseph’s?

Er worden meer dan 200 kinderen opgevangen, 12 tot 13 per huishouden. Alle ‘families’ wonen op onze campus in Chamberlain, South Dakota.