De kinderen

De Lakota (Sioux) indianen, en dan vooral hun kinderen, zijn het hart van de St. Joseph’s Indian School. Via ons kunt u de Lakota (Sioux) indianenkinderen en hun families de helpende hand bieden en hun doen toekomen wat van levensbelang is – en dat niet alleen voor het lichaam, maar ook voor hart, geest en ziel.

Een thuis voor 200 Lakota (Sioux) indianenkinderen

De holistische werkwijze van de St. Joseph’s Indian School combineert de waarden van religie, fatsoen, verantwoordelijkheid, respect, collectief werk en competentie. Tegen deze achtergrond werd onze school opgericht.

De St. Joseph’s Indian School is een thuis voor 200 Lakota (Sioux) indianenkinderen. De school wordt vooral bezocht door kinderen die dringend in pleeggezinnen moeten worden geplaatst en wier ouders hier uitdrukkelijk om vragen. De schoolgang is altijd gratis.

Achtergrond

Kinderen vanaf 6 jaar zijn bij ons van harte welkom. Zij gaan naar de basisschool op de campus. De middelbare scholieren die bij ons wonen zijn ingeschreven op de lokale middelbare scholen in de omgeving. Veel van de kinderen komen uit buitengewoon achtergestelde sociale klassen van de Lakota (Sioux) indianen.

  • Slechts 13% van de kinderen komt uit een gezin met twee ouders
  • <50% komt uit eenoudergezinnen
  • >50% is in contact geweest met drugs of alcohol
  • Bijna 52% van de leerlingen heeft te maken gehad met huiselijk geweld

Op de campus leven de kinderen allemaal in een van de 20 gezinsgroepen, en worden voortdurend omringd door 10 tot 12 leeftijdsgenoten. Deze kinderen hebben het geluk gehad om bij ons een plekje te vinden. Meer dan honderd andere jonge Lakota (Sioux) indianenkinderen staan op onze wachtlijst. Onze jongere huisgenoten zijn 6 jaar oud en gaan hier naar school.

Het profiel van de nieuwkomers kan als volgt worden beschreven:

  • 22% is afkomstig uit het reservaat van Lower Brule
  • 20% uit Rosebud en
  • 15% van de Crow Creek of uit het reservaat Pine Ridge

Allemaal komen ze uit arme gezinnen. 48% is katholiek, 24% behoort tot de protestantse episcopale kerk.

Het zelfmoordpercentage onder de jeugd van de oorspronkelijke bewoners van de VS is 2,5 keer hoger dan bij een vergelijkbare leeftijdsgroep op nationaal niveau!

De kinderen worden steeds meer blootgesteld aan drugs- en alcoholgebruik en zijn vaak lid van bendes. Deze risicofactoren, maar ook andere, zie je helaas veel in de reservaten.

Daardoor worden gezinnen verwoest en is financiële hulp dringend noodzakelijk.