Lakota gebeden

Lakota gebeden

Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel van de traditionele manier van leven van de Lakota-indianen. Wakan Tanka – de Grote Geest – wordt bedankt voor alles op aarde. De cultuur van de Lakota staat bol van trots, eer en waardigheid. Deze elementen zijn trouw en vol eerbied in de gebeden bewaard gebleven en diepgeworteld in het geloof.
Samen bidden en de Schepper danken.

Aarde-gebed

Grote Vader, Grote Geest, kijk naar mij op aarde en hoor mijn zwakke stem. U leefde als eerste en u bent ouder dan alle verlangens, ouder dan alle gebeden. Alle dingen behoren toe aan u – met twee benen, met vier benen en met vleugels in de lucht, en alle levende groene dingen.
U heeft de krachten van de vier windstreken van onze aarde vastgelegd om elkaar te kruisen. U heeft mij de goede weg laten oversteken en de weg van de moeilijkheden, en daar waar ze elkaar kruisen, is de plek heilig. Dag in, dag uit, voor eeuwig en altijd bent u het leven van alle dingen.

– Black Elk: Heilige man van de Oglala Sioux.

Gebed tot de Grote Geest

Oh Grote Geest, wiens stem ik hoor in de wind, wiens adem leven geeft op de hele wereld.
Hoor mij, ik heb uw kracht en wijsheid nodig.
Laat mij in gratie gaan en laat mijn ogen altijd het avondrood zien.
Laat mijn handen de dingen die u hebt gedaan respecteren en geef mij een goed gehoor om uw stem te horen.
Geef mij wijsheid, zodat ik de dingen kan begrijpen die u mijn volk heeft geleerd.
Help mij om rustig en sterk te blijven ten overstaan van wat er komen gaat.
Laat mij de lessen leren die u in elk blad en elke rots heeft verborgen.
Laat mij zuivere gedachten vinden en handelen met de intentie om anderen te helpen.
Help me medeleven te voelen zonder dat ik word overweldigd door empathie.
Ik zoek kracht, niet om groter te zijn dan mijn broer, maar om mijn grootste vijand te bestrijden – mijzelf.
Laat mij er altijd naar streven om met schone handen en eerlijke ogen naar u toe te komen.
Dan, als het leven vervaagt, als de avondschemering verbleekt, moge mijn geest dan zonder schande tot u komen.

Ochtendster-gebed

Dat we ’s morgens maar verwachtingsvol mogen opstaan om de morgenster voor zonsopgang te zien.
Laat ons uw glorie zien, Heer begroet ons, om vandaag op het heilige Wakan-pad te lopen. Dat Christus ons licht moge zijn en dat Maria, onze morgenster, vandaag dicht bij ons moge zijn.

– Fr. Charles Flood, SCJ

Vier-windrichtingen-gebed

Schepper, ik ben het. Bedankt voor de zonsopgang vandaag, voor de adem en het leven in mij en voor al uw creaties. Schepper, hoor en eer mijn gebed. Wanneer de dag begint met de rijzende zon, vraag ik, Geestbewaarder van het Oosten, Broeder Adelaar, wees bij mij. Vlieg omhoog en draag mijn gebeden naar de Schepper. Dat mijn ogen zo scherp mogen zijn als die van u, zodat ik in staat ben om de waarheid en de hoop te zien op de weg die ik heb gekozen. Leid mijn stappen en geef me de moed om de cyclus van mijn leven met oprechtheid en waardigheid te doorlopen.

Geestbewaarder van het Zuiden, Wolf, wees bij mij. Help mij eraan te denken liefde en mededogen voor alle mensen te hebben. Help mij om mijn weg te gaan met vreugde en liefde voor mezelf, voor anderen, voor de viervoeters, de gevleugelden, de planten en alle creaties van Moeder Aarde. Laat me zien dat het goed is voor mij om beslissingen te nemen met het hart, ook wanneer mijn hart gekwetst wordt. Help mij om te gedijen en mijn eigenwaarde op vele manieren te ontwikkelen.

Geestbewaarder van het Westen, Bruine Beer, wees bij mij. Breng genezing naar de mensen van wie ik houd en naar mijzelf. Breng mij fysiek, mentaal en geestelijk evenwicht, zodat ik weet waar mijn plaats op deze aarde is, in het leven en in de dood. Genees mijn lichaam, genees mijn verstand en breng licht, vreugde en inzicht tot mijn geest.

Geestbewaarder van het Noorden, Witte Buffel, wees bij mij. Help mij met elke dag die voorbijgaat met genade, om de dingen van mijn jeugd achter mij te laten. Help mij om naar de rust te luisteren en laat mij sereniteit en troost vinden in de stilte. Geef mij wijsheid, zodat ik in staat ben om verstandige beslissingen te nemen in alle dingen die voor mij liggen. En als de tijd voor mij is aangebroken om van wereld te wisselen, laat mij dan rustig gaan, zonder berouw voor de dingen die ik op mijn lange weg heb verwaarloosd. Herinner me eraan om niet meer van u te nemen dan ik nodig heb en meer terug te geven dan ik genomen heb.

– Vera Dery, 2002

Medicijnwiel-gebed

In het midden van het medicijnwiel zien we het kruis dat ook de vier windrichtingen toont – de vier windrichtingen, het begin en het einde van alles. De buitenste cirkel maakt alles veilig en compleet. Dit is uw wereld, Heer.

– Fr. Charles Flood, SCJ

Zonne-gebed

Grote Geest, onze God en Vader, wees het middelpunt van ons huidige leven. U vult de gehele leegte van de kamer. Moge de zon van vandaag een gezonde, verwarmende genezing voor ons zijn, zodat wij op onze beurt een genezer kunnen zijn voor het lijden van anderen.

– Fr. Charles Flood, SCJ

Kateri-Tekawitha-gebed

Grote Geest! Onze Vader! Wij gedenken onze zuster Kateri. Zij was een van ons, de mensen in dit land, op deze aarde. U was het die haar door het bos leidde en haar in de leer van het kruis onderwees. U was het die haar troostte en sterkte gaf op haar lange pad met uw heilige weg. Leid ons naar uw liefde, voed ons en geef ons sterkte op uw heilige weg. Toon ons de weg van Jezus, de weg van Kateri, opdat deze ook onze weg moge zijn.

– Ron Zeilinger

 

Behoud van de cultuur van de Lakota

De Lakota-indianen hebben sterke culturele en spirituele banden. De meeste indianen proberen hun traditionele manier van leven te behouden. Ouders leren hun kinderen al op jonge leeftijd de waarden en de moraal van hun stamgemeenschap.

Het behoud en het delen van de cultuur van de Lakota (Sioux) staat centraal in onze missie op de St. Joseph’s Indianen School. Niet alleen zijn er de lessen over de cultuur van de indianen en de jaarlijkse Powwow voor onze scholieren, op de campus zijn ook het Akta Lakota Museum en het Cultureel Centrum gevestigd, zodat niet alleen de scholieren maar ook de bezoekers hun kennis van de cultuur van de Lakota kunnen uitdiepen.

Help de indiaanse kinderen om hun hoop en vooruitzicht op een goede toekomst te behouden

Met uw donatie aan de St. Joseph’s Indianen School helpt u de indiaanse kinderen om hun hoop en vooruitzicht op een goede toekomst te behouden. Wanneer u 20 euro of meer doneert, ontvangt u als dank een dromenvanger!