Lakota gebeden

Lakota gebeden

Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel van de traditionele manier van leven van de Lakota-indianen. Wakan Tanka – de Grote Geest – wordt bedankt voor alles op aarde. De cultuur van de Lakota staat bol van trots, eer en waardigheid. Deze elementen zijn trouw en vol eerbied in de gebeden bewaard gebleven en diepgeworteld in het geloof.
Samen bidden en de Schepper danken.

Aarde-gebed

Grote Vader, Grote Geest, kijk naar mij op aarde en hoor mijn zwakke stem. U leefde als eerste en u bent ouder dan alle verlangens, ouder dan alle gebeden. Alle dingen behoren toe aan u – met twee benen, met vier benen en met vleugels in de lucht, en alle levende groene dingen.
U heeft de krachten van de vier windstreken van onze aarde vastgelegd om elkaar te kruisen. U heeft mij de goede weg laten oversteken en de weg van de moeilijkheden, en daar waar ze elkaar kruisen, is de plek heilig. Dag in, dag uit, voor eeuwig en altijd bent u het leven van alle dingen.

– Black Elk: Heilige man van de Oglala Sioux.

Gebed tot de Grote Geest

Oh Grote Geest, wiens stem ik hoor in de wind, wiens adem leven geeft op de hele wereld.
Hoor mij, ik heb uw kracht en wijsheid nodig.
Laat mij in gratie gaan en laat mijn ogen altijd het avondrood zien.
Laat mijn handen de dingen die u hebt gedaan respecteren en geef mij een goed gehoor om uw stem te horen.
Geef mij wijsheid, zodat ik de dingen kan begrijpen die u mijn volk heeft geleerd.
Help mij om rustig en sterk te blijven ten overstaan van wat er komen gaat.
Laat mij de lessen leren die u in elk blad en elke rots heeft verborgen.
Laat mij zuivere gedachten vinden en handelen met de intentie om anderen te helpen.
Help me medeleven te voelen zonder dat ik word overweldigd door empathie.
Ik zoek kracht, niet om groter te zijn dan mijn broer, maar om mijn grootste vijand te bestrijden – mijzelf.
Laat mij er altijd naar streven om met schone handen en eerlijke ogen naar u toe te komen.
Dan, als het leven vervaagt, als de avondschemering verbleekt, moge mijn geest dan zonder schande tot u komen.

Ochtendster-gebed

Dat we ‘s morgens maar verwachtingsvol mogen opstaan om de morgenster voor zonsopgang te zien.
Laat ons uw glorie zien, Heer begroet ons, om vandaag op het heilige Wakan-pad te lopen. Dat Christus ons licht moge zijn en dat Maria, onze morgenster, vandaag dicht bij ons moge zijn.

– Fr. Charles Flood, SCJ

Gebed in vier richtingen

Het Oosten

Al het goede komt uit het oosten. De verfrissende wind zorgt voor warme regen en zonneschijn. Begeleid ons elke dag om u te zien in alles wat we doen, iedereen die we ontmoeten. Wees vriendelijk in uw zegeningen, Heer. 

Het Zuiden 

De opwarmende zuidenwinden zorgen voor nieuwe groei, zachte regen, genezende zonneschijn. Zegen ons met voldoende voedsel en het goede van de aarde. Als we voedzaam voedsel eten, help ons dan om u te leren kennen als de gever van alle goede gaven, Heer. 

Het Westen

De zon gaat onder in het Westen en geeft ons schitterende kleuren in ons leven. De nacht kan soms eng zijn. De duisternis kan ook een kalmerende, genezende slaap betekenen. Mogen goede dromen en diepe slaap ons reinigen van alles wat slecht of kwaad is. Vernieuw en verkwik ons, o Heer. 

Het Noorden

Noordenwinden brengen soms stormachtig weer en sneeuw. Laat uw warmte in onze kou ons omhullen als met een deken van liefde om alles wat pijn doet weg te houden. Mogen al onze mensen warme huizen en volle tafels hebben tegen de winterkou, Heer. 

– Het Lakota Prayer Book 

– Door Fr. Charles Flood, SCJ 

– Bewerkt door Dn. David Nagel, SCJ

Medicijnwiel-gebed

In het midden van het medicijnwiel zien we het kruis dat ook de vier windrichtingen toont – de vier windrichtingen, het begin en het einde van alles. De buitenste cirkel maakt alles veilig en compleet. Dit is uw wereld, Heer.

– Fr. Charles Flood, SCJ

Zonne-gebed

Grote Geest, onze God en Vader, wees het middelpunt van ons huidige leven. U vult de gehele leegte van de kamer. Moge de zon van vandaag een gezonde, verwarmende genezing voor ons zijn, zodat wij op onze beurt een genezer kunnen zijn voor het lijden van anderen.

– Fr. Charles Flood, SCJ

Kateri-Tekawitha-gebed

Grote Geest! Onze Vader! Wij gedenken onze zuster Kateri. Zij was een van ons, de mensen in dit land, op deze aarde. U was het die haar door het bos leidde en haar in de leer van het kruis onderwees. U was het die haar troostte en sterkte gaf op haar lange pad met uw heilige weg. Leid ons naar uw liefde, voed ons en geef ons sterkte op uw heilige weg. Toon ons de weg van Jezus, de weg van Kateri, opdat deze ook onze weg moge zijn.

– Ron Zeilinger

 

Behoud van de cultuur van de Lakota

De Lakota-indianen hebben sterke culturele en spirituele banden. De meeste indianen proberen hun traditionele manier van leven te behouden. Ouders leren hun kinderen al op jonge leeftijd de waarden en de moraal van hun stamgemeenschap.

Het behoud en het delen van de cultuur van de Lakota (Sioux) staat centraal in onze missie op de St. Joseph’s Indian School. Niet alleen zijn er de lessen over de cultuur van de indianen en de jaarlijkse Powwow voor onze scholieren, op de campus zijn ook het Akta Lakota Museum en het Cultureel Centrum gevestigd, zodat niet alleen de scholieren maar ook de bezoekers hun kennis van de cultuur van de Lakota kunnen uitdiepen.

Help de Lakota (Sioux) indianenkinderen om hun hoop en vooruitzicht op een goede toekomst te behouden